Over ons

Het begrip duurzaamheid is inmiddels ingeburgerd in onze maatschappij. Ook de uitdrukking ‘cradle to cradle’ is al lang niet nieuw meer en bij steeds meer mensen bekend als zijnde ultieme vorm van duurzaam ondernemen. De termen circulaire economie en het hier direct aan gekoppelde circulair inkopen zijn dit echter niet. Nog niet, maar al wel sterk in opkomst aangezien zowel binnen het bedrijfsleven als de overheid het besef alsmaar toeneemt dat toewerken naar gesloten kringlopen gelijktijdig antwoorden biedt op economische en maatschappelijke vragen. De circulaire economie is een economisch systeem wat bewust is ingericht om herbruikbaarheid van producten, materialen en grondstoffen te maximaliseren en vernietiging te minimaliseren. Bij circulair inkopen borgt de inkopende partij dat de producten of materialen aan het einde van de levens- of gebruiksduur weer optimaal in een nieuwe cyclus worden ingezet waarbij behoud cruciaal is en verspilling van grondstoffen wordt voorkomen. Precies dat is waar wij al geruime tijd op inspelen!

Centraal in Nederland gelegen op bedrijventerrein Lage Weide, is de Trip enerzijds een verzamel- en opslagplek en anderzijds een plek waar we grondstoffen be- en verwerken om weer dienst te kunnen doen in andere vorm. We bieden met de Trip tal van faciliteiten om de reis van grond, groen en bouwstoffen te laten voortduren. Door middel van recycling en meer.