Recycling

De ingenomen grond en groenproducten hergebruiken en weer omzetten naar nieuwe bruikbare producten. Grond en groen als het ware weer een tweede leven geven door middel recycling en aanvulling. Vele varianten zijn er bij de Trip mogelijk. Van grond naar bomengranulaat als voedzame bodemversterker en van takken en bomen naar houtsnippers als duurzame bodembedekker. Zomaar enkele voorbeelden van de mogelijkheden die we u op de Trip op het gebied van grond- en groenrecycling te bieden hebben. Doordacht en met u meegedacht.